Калкулатори

Калкулатор за адвокатски хонорари и съдебни такси


Цена на иска / размер на претенцията

Допълнителни опции за адвокатски хонорари:

Опциите по-долу касаят единствено размерите на адвокатските хонорари и не са задължителни

Ако адвокатските услуги се предоставят при условията на спешност или в неработни дни

Ако адвокатските услуги касаят казус, свързан с особена фактическа и правна сложност

Ако адвокатските услуги се предоставят на език, различен от български


Калкулатор за законна лихва


Сумата, върху която се начислява законна лихва

Датата, от която сумата е дължима, след юли 2012

Датата, на която сумата е била или ще бъде платена

Калкулатор за разноски при прехвърляне на имот


Продажна цена или данъчна оценка при дарение

Населено място:
Вид сделка:

Между роднини по права линия и между съпрузи

Между братя и сестри и техните деца

Между други лица извън горните 2 категории