Заличаване на „лошо ЦКР“

Статиите в блога изразяват мнението на автора и не са правен съвет. С адв. Трифонов може да се свържете чрез формата за запитване или на ☎0887358644

Време за прочитане : 2 минути
 

В Централния кредитен регистър (ЦКР) банките и другите участници в системата (напр. фирми за бързи кредити) подават и получават информация за кредитната история и задлъжнялост на своите клиенти, която включва броя на кредитите им, вида им, текущото им състояние, дни на просрочие, остатъчен срок до падежа, срок на кредита и др., като в регистъра е налична информация за просрочия, както на активни, така и на погасени кредити, за период от пет години назад. При всеки сключен нов договор за кредит или при настъпило изменение по вече съществуващ такъв, банката подава информация до ЦКР, която се отразява по партидата за кредитна задлъжнялост на съответния клиент. Като  информацията за състоянието на всички активни кредити на съответния клиент се обновява ежемесечно. Накратко в това досие се отразява цялата кредитна история на лицето за всичките му кредити (активни и погасени), във всички банки и други институции, които предоставят кредити, заедно с информация относно просрочията по тях, за период от пет години назад.

По този начин ЦКР служи като обобщена, централизирана база данни за кредитната задлъжнялост на лицата, за които е подавана информация, което дава възможност на всички банки да правят справки в ЦКР за потенциални свои клиенти, за да установят дали биха били благонадеждни при предоставяне на кредити към тях. Естествено при това положение в интерес на всяко лице е да има редовно кредитно досие, за да може да кандидатства свободно пред всички банки за нови кредити. За целта е необходимо да погаси задълженията си по съществуващи просрочени кредити и по този начин да се стигне до „реабилитирането“ му в ЦКР.

Не винаги обаче банките и фирмите за бързи кредити изпълняват задължението си служебно да подават информация до ЦКР, когато даден клиент окончателно заличи задълженията си по висящ кредит, по който преди това е допускал просрочия по дължими вноски и заради което банката тогава е подала информация до ЦКР. Това се оказва проблем за същото лице, когато кандидатства отново за кредит при друга банка, тъй като информацията за него в ЦКР не е актуализирана от предходната банка и в досието му излиза, че е некоректен клиент с висящи задължения, които на практика, той вече е погасил.

В такива ситуации някои кредитополучатели се обръщат директно към ЦКР с искане за заличаване на задължения в ЦКР и коригиране на информацията по досието им, но получават отказ, защото съгласно наредбата за ЦКР, БНБ не може да извършва корекции на информацията, предоставена от банките, ако корекцията не е заявена от първоначалния подател. Понеже банките и другите участници в системата на ЦКР носят отговорност за верността на данните, подадени към регистъра, само те могат да извършват корекции на подадените от тях данни данни и такава корекция може да се направи само чрез институцията подала първоначално информацията за даденото лице до ЦКР. Т.е. с други думи, това, което издължилият се клиент трябва да направи, е да подаде заявление до банката с искане тя да предостави информация до ЦКР, че задълженията към нея са вече погасени и клиентът е изряден спрямо нея. Това заявление трябва да се разгледа от банката в срок от седем работни дни и ако то е основателно данните в ЦКР да бъдат коригирани при следващата ежемесечна актуализация, като за тази процедура банката не събира такса.

Понякога обаче се случва така, че банките или финансови институции бездействат дори и след като получат заявление за коригиране на информацията по отношение на издължил се вече бивш или настоящ техен клиент. И се стига до патова ситуация, в която изрядният длъжник по закон няма право да иска директно от БНБ корекции в ЦКР, а длъжният да предприеме действия бездейства и в крайна сметка изрядният длъжник излиза в системата с „лошо ЦКР“. В подобни ситуации от полза може да бъде компетентен адвокат, който да предприеме необходимите действия спрямо съответната кредитна или финансова институция, с оглед „експресното изчистване на ЦКР“. Освен това изрядният кредитополучател има възможност да претендира и обезщетение за нанесени вреди от бездействието на банката или съответната институция. Намесата на адвокат обаче е препоръчителна при по-голям материален интерес, защото при минимален такъв е възможно адвокатският хонорар да надвишава размера на некоректно отразените задължения.

Моля дайте своята оценка:

4 thoughts on “Заличаване на „лошо ЦКР“

  1. Здравейте,

    Ако се води дело срещу бърз кредит, те трябва ли да спрат подаването на информация към ЦКР?

  2. Здравейте,
    миналата година по време на пандемията разсрочих ипотечен кредит.
    По време на процедурата обаче банката е подала информация в ЦКР, че не обслужвам кредита. Има ли основание да поискам от банката да свали тази информация? И вие бихте ли ми съдействали при този казус?

    • Здравейте, винаги може да поискате банката да изпрати актуална информация към ЦКР или да използвате услугите на адвокат, за да стори това по пълномощно от Ваше име.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *