Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения в ЕС

Време за прочитане : 4 минути
 

Уредбата на признаването, допускането и изпълнението на съдебни и арбитражни решения и актове, постановени в други страни–членки на ЕС, до 2015 се намираше в Регламент (ЕО) 44/2001 на Съвета от 22.12.2000 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански ...прочетете повече