Лекарска грешка – колко е давността за предявяване на иск?

Време за прочитане : < 1 минута
 

Давността за търсене на гражданска отговорност (обезщетение) при допусната лекарска грешка е 5 години. Този срок тече от момента на допускането на лекарската грешка и в него следва да бъде заведено гражданско дело в съответния съд. Искът се предявява лично от пострадалото ...прочетете повече