Отваряне на игрална зала за хазарт / лиценз за казино

Време за прочитане : 2 минути
 

Откриването на казино или игрална зала, в които се провеждат хазартни игри, преминава през лицензионна процедура, която е в компетентността на Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Същата не е лесна и е препоръчително провеждането й от адвокат със съдействието на собствениците ...прочетете повече