Протокол от общо събрание на ООД не е необходим за продажба на имот

Време за прочитане : 2 минути
 

На 15 ноември 2013 Върховният касационен съд, прие Тълкувателно решение № 3/2013г., чиято цел бе да уеднакви противоречивата практика на различните съдилища в България по спорния въпрос относно това абсолютно необходим ли е надлежен протокол от Общо събрание на ООД, когато трябва ...прочетете повече

Удостоверение за тежести – привидна вещноправна „застраховка“

Време за прочитане : < 1 минута
 

Удостоверението за тежести е документ, за който е широко разпространено мнението, че гарантира „чистотата“ на дадена вещноправна сделка с недвижим имот. Това, разбира се, е вярно, но не на 100 %. Защото има редица начини при „чисто“ удостоверение за тежести, сочещо, ...прочетете повече