Нотариална покана

Време за прочитане : 3 минути
 

Изготвяне, връчване и цена на нотариална покана

Връчване при отказ или чрез залепване на уведомление

Оспорване и отговор на нотариалната покана

(Забележка: Образец на нотариална покана и отговор на нотариална покана се съдържат в приложението „Правен помощник“)

Нотариалната покана (за доброволно плащане на задължения, оттегляне на пълномощно или извършване на друго действие) не е нищо повече от едно обикновено писмо (писмено едностранно волеизявление), което обаче е заверено и връчено от нотариус срещу съответната нотариална такса. Именно в това обаче се корени изключителната стойност на една нотариална покана (или респективно отговор на нотариална покана) – когато е надлежно оформена и връчена, никой не може да оспори връчването й. Докато едно обикновено писмо, дори да е с обратна разписка, или факс например, могат много лесно да бъдат оспорени, особено от опитен адвокат. ...прочетете повече

Призоваване по ГПК, вкл. връчване чрез залепване на уведомление за съдебни книжа

Време за прочитане : 3 минути
 

Редовното връчване на призовка по ГПК може да стане и чрез залепване на уведомление за получаване на съдебни книжа. Съществуват и редица други способи за призоваване на страни и свидетели от съда или напр. ЧСИ, но все по-често ставаме свидетели на случаи, в които някой човек е бил осъден без да разбере. Последното изменение на Гражданския процесуален кодекс, обнародвано на 27.10.2017 г. в „Държавен вестник“ съдържа редица промени, свързани именно с призоваването по граждански и търговски дела. ...прочетете повече