Възбрана на недвижим имот не създава привилегия като ипотека

Време за прочитане : < 1 минута
 

Възбрана съгласно българското право е привременна обезпечителна мярка, целяща да се пресече възможността да се отчужди недвижим имот и по този начин да се увреди съответния кредитор. Този недвижим имот може да е напълно чужд за кредитора и да не е предмет на някакво правоотношение ...прочетете повече