Абонаментно обслужване

Време за прочитане : 3 мин.

Имате нужда от абонаментно правно обслужване? Изпратете запитване на office@trifonov.info или се обадете на ☎ 0888458635 и ще получите необвързваща оферта

Абонаментно правно обслужване на фирми – цени и предимства

Договор за абонаментно правно обслужване – включени услуги

Безплатна оценка за нуждата от такъв тип услуга

Абонаментното правно обслужване на фирми, или с други думи наемане на корпоративен адвокат,  постоянно ангажиран с правно обслужване на търговските дружества, не е много популярно в България. Смята се, че абонаментното юридическо обслужване е привилегия само на големите корпорации и търговски дружества, които ежедневно се сблъскват със сложни за решаване търговски казуси и които могат да си позволят екип от адвокати да се грижи ежедневно за техния интерес.

Това обаче съвсем не е така и вероятно много малки и средни по големина предприятия са се убедили „по трудния начин“ в ползата от това да имат адекватна, своевременна и компетентна юридическа подкрепа и че това в крайна сметка може да им спести пари. Ето защо, вече дори и те изпитват необходимост от доверен адвокат, който да познава спецификите на дейността на дружеството и да е на разположение при нужда.

Приложение

От една страна, усложняващата се икономическа и данъчна среда, глобализацията на пазара, увеличаването на дела на онлайн търговията, безкасовите плащания и дистанционното сключване на договори увеличиха нивото на риск при осъществяване на стопанската дейност на дружествата. От друга страна, сме свидетели на постоянно променящо се законодателство, както и на завишаване на изискванията към дейността на дружествата чрез въвеждането на редица директиви и регламенти на ЕС, напр. за защита на личните данни, киберсигурността, електронната търговия и т.н. Това налага задълбочено познаване на  нормативните разпоредби и непрекъснат мониторинг на българското и европейското законодателство.

Услуги

Услугите по договор за абонаментно правно обслужване могат да бъдат разнообразни: от консултация по телефона до водене на преговори, изготвяне на договори и тръжна документация, вписвания в Търговския регистър, представителство пред различни държавни и други институции. Може да се уговорят и по-специфични услуги, в зависимост от нуждите на фирмата, като събиране на вземания от длъжници, проучване и следене в Търговския и други регистри на рискови партньори и контрагенти и пр. Не е задължително адвокатът да е ангажиран с проблемите на предприятието ежедневно. В един договор за абонаментно правно обслужване може предварително да се фиксира определен обем от работа, например определен брой часове месечно, в рамките на които дружеството може да ползва квалифицирана правна помощ на адвокат или екип от адвокати.

Преимущества

Преимуществата на абонаментното юридическо обслужване пред ползването на адвокатски услуги „на парче“ са много и безспорно доказани в практиката. На първо място, неписано правило е, че добрите адвокатски кантори винаги обслужват клиентите си на абонамент с предимство пред случайните клиенти, т.е. така клиентът е сигурен, че при спешност ще получи незабавна подкрепа, няма нужда да чака за среща или телефонно обаждане.

На второ място, когато един адвокат се ангажира с цялостното обслужване да дадено дружество, той първоначално се запознава обстойно, а в последствие следи отблизо, дейността му, мениджмънта, проблемите и нормативната уредба, специфична за тази дейност. Задълбоченото познаване на особеностите да даден бизнес помагат за по-бързото намиране на правилни решения при решаването на казуси от различно естество. Ето защо, в може би 90 % от случаите, довереният корпоративен адвокат ще достигне до решение и ще даде съвет в пъти по-бързо от случайно нает негов колега, който не познава дружеството, независимо от това колко добър специалист е вторият.

Конфиденциалност

Информацията е един от най-ценните ресурси в наши дни. Това важи в изключително голяма степен за междуфирмените взаимоотношения. В адвокатската практика понякога се случва адвокатът да не успее да постигне максимално добри резултати поради липса на информация и/или неясна, некоректна информация, предоставена от самия клиент. А клиентите от своя страна, се страхуват да споделят „цялата истина“ или да предоставят „конфиденциална информация“ на наетия от тях от адвокат. При абонаментното адвокатско обслужване, тъй като се извършва цялостно обслужване за дълъг период от време, в процеса на работа се създават доверие и сигурност между клиент и адвокат, в резултат на което проблемът с липсата на информация отпада.

Цени

И на последно място, когато стане въпрос за цени на абонаментно правно обслужване следва да се има предвид, че абонаментната такса за всеки клиент се определя индивидуално, съобразно изискванията и нуждите му, но обикновено цените, които се предлагат за микро, малки и средни предприятия, са значително по-ниски от разходите, които ще направи дружеството, ако си наеме юрисконсулт на трудов договор. Практиката показва, че абонаментното юридическо обслужване е икономически най-изгодният метод за заплащане на адвокатски услуги. Причината е в ценообразуването на адвокатските услуги.

Както е известно, адвокатите нямат право свободно да определят размера на възнагражденията си, тъй като има Наредба, която предвижда минимален хонорар за всяка отделна услуга. Дори и при наемането на един и същ адвокат поотделно за различни услуги, той всеки път оферира на клиента си цена като за „нов клиент“, тъй като не може да предложи отстъпка за количество или отстъпка за повторна покупка на услуга, както е на свободния пазар на услуги. Абонаментното заплащане позволява да се избегне този феномен. От друга страна цената на абонаментното правно обслужване е твърда, заложена е предварително в разходния план на дружеството и е по-лесна за администриране.

Оферта

Ако се колебаете дали Вашият бизнес има нужда от абонаментно правно обслужване, то в такъв случай е препоръчително да се обърнете към компетентен адвокат, който би могъл да направи безплатна оценка на нуждата Ви от такъв тип услуга и да Ви изпрати необвързваща оферта, вкл. да Ви посъветва в какви специфични ситуации е препоръчително да търсите правно съдействие, ако нямате нужда от цялостна услуга по абонаментно правно обслужване на фирмата Ви.

Моля дайте своята оценка: