Регистрация на туристическа агенция / лиценз за туроператор

Време за прочитане : 3 минути
 

За да може дадено лице да осъществява дейност като туроператор или туристическа агенция (туристически агент) в България, е необходимо да отговаря на някои условия, които са изрично и изчерпателно изброени в новия Закон за туризма от 2013 година. На първо място лицето трябва ...прочетете повече

Инвестиционен посредник – регистрация и лицензиране за ФОРЕКС търговия

Време за прочитане : 2 минути
 

Регистрацията на инвестиционен посредник и придобиването на ФОРЕКС лиценз в България дава правото на брокерите да извършват дейност в границите на целия Европейски съюз  или чрез свободно предоставяне на услуги, или чрез откриване на клон.

Компании, които желаят да предлагат ...прочетете повече

Жалба за източена карта и откраднати пари при неразрешена транзакция

Време за прочитане : 3 минути
 

Източването на кредитни и дебитни карти с всеки изминал ден се превръща във все по-процъфтяващ престъпен бизнес. Най-често жалби за източване на карти и свързаната с тях кражба на пари се подава при банкомати, снабдени с т.нар. скиминг (skimming) устройство, което копира и съхранява ...прочетете повече

Електронни пари, платежна система и платежни институции

Време за прочитане : 3 минути
 

Електронни пари, платежни институции, платежна система, система за електронни плащания и др. – тези понятия изглеждат на пръв поглед много сходни, но всъщност крият доста различия. Уредбата им е в Закона за платежните услуги и платежните системи, както и в Директива 2007/64/ЕО ...прочетете повече

Внимание! Интернет измами!

Време за прочитане : < 1 минута
 

При бурното развитие на технологиите все по-голям относителен дял заемат електронните и интернет измами. На първо място следва да се отбележат все по-популярните и набиращи скорост т.нар. phishing измами. При тях се получава имейл, в който се изискват лични или други поверителни ...прочетете повече

Кражба на самоличност и лични данни

Време за прочитане : 2 минути
 

Кражбата на лични данни стои в основата на много сериозни престъпления – „кражби“ на фирми, недвижими имоти и т.н. За съжаление мнозина подценяват опасностите, които крие едно невинно на пръв поглед предоставяне на личните данни на лице, което може да злоупотреби с ...прочетете повече

Търговски регистър – SMS известяване, проблемите остават

Време за прочитане : 2 минути
 

Търговският регистър въведе услуга за SMS известяване. Но проблемът с кражбата на фирми най-вероятно няма да бъде решен. Но не заради естеството на самата услуга, която е напълно в интерес на собствениците, а заради широкото разпространение, което тя най-вероятно НЯМА да получи ...прочетете повече

Търговски регистър – SMS уведомления

Време за прочитане : < 1 минута
 

Подготвят се промени в Закона за търговския регистър, съгласно които от 2013 година всяка промяна по партидата на дадено търговско дружество ще генерира автоматичен SMS (кратко текстово съобщение до мобилен телефон) до настоящия собственик на фирмата. Целта е ясна – избягване ...прочетете повече

Електронен запор върху вземане по сметки в банки

Време за прочитане : < 1 минута
 

Новият ГПК, с последните си изменения от 2012, въведе електронен запор върху вземане по сметка в банка по изпълнителни дела. Промените влизат в сила от 2013 година и гласят, че запор върху вземане на длъжника по сметка в банка може да бъде наложен от съдебен изпълнител чрез запорно ...прочетете повече

Ефективна защита от кражба на фирма

Време за прочитане : < 1 минута
 

В последно време все по-често срещано престъпление в България е т. нар. „Кражба на фирма”. Българските власти многократно до настоящия момент са предотвратявали опити за кражби на фирми чрез документна измама, но за съжаление множество са и случаите, при които, за да се направи ...прочетете повече