Застрахователно право

Време за прочитане : 3 мин.

Искате да знаете точния хонорар за уважаване на застрахователна претенция или съдебен иск срещу застраховател? Разберете веднага като се обадите на 0888458635

Дела срещу застрахователи от адвокат по застрахователно право

Иск срещу застраховател / ГФ или извънсъдебно споразумение

Защита срещу претенции / искове на застрахователни компании

Видове

Адвокатът по застрахователно право е представител на лица, които имат отношение към сключена застраховка и настъпило застрахователно събитие на територията на България, независимо дали в София, Пловдив или където и да е в страната, а в определени хипотези – и в чужбина. Видовете застраховки и респективно застрахователни събития могат да бъдат от всевъзможен характер – от застраховка „Живот“ или „Злополука“, през  „Гражданска отговорност“ с настъпила смърт или телесна повреда до „Каско“ и различни видове имуществени застраховки. При всички тях покритият риск е различен, но при настъпването му следва да бъде изплатено застрахователно обезщетение. Във връзка с избухналата през 2020 епидемия от коронавирус и възможните в тази връзка застрахователни претенции, последните следва да бъдат предявени по различните видове здравни застраховки и застраховки „Живот“.

Обезщетение

Първата категория лица, които могат да използват услугите на адвокат по застрахователно право за консултация или представителство, е тази на физическите и юридически лица, за които възниква право да претендират и получат застрахователно обезщетение.

Понякога може да възникне проблем с изплащането на застраховката – защото най-общо казано застрахователната компания се позовава на освобождаваща клауза и отказва да уважи предявена застрахователна претенция. В една такава ситуация опитен застрахователен адвокат би бил от полза да проучи целия казус и да установи дали се касае за основателен отказ за изплащане на обезщетение. А в случай, че отказът е неоснователен – дали се касае за изопачаване на фактическата обстановка или превратното тълкуване на иначе правилно установени факти по казуса. И в двата случая адвокати по застрахователно право могат да съдействат за подробно изясняване на всички факти, относими към застрахователното събитие, както и за правилното им интерпретиране съгласно закона и застрахователния договор.

Размер

Размерът на застрахователното обезщетение е особено съществен въпрос при реализирането на всяка застрахователна претенция. При една значителна част от настъпилите застрахователни събития методиката за определяне на размера на щетата е за обикновения човек непрозрачна и понятна само за застрахователни експерти. Един добър адвокат по застрахователно право би могъл да анализира всички данни и цифри и в крайна сметка да съдейства за промяна на размера на застрахователното обезщетение с хиляди, вкл. десетки и стотици хиляди при значителен материален интерес.

Регрес

Друга категория лица, които евентуално могат да имат интерес да използват услугите на адвокат, са тези, срещу които застрахователят е предявил претенции. Най-често срещаната хипотеза е липса на застраховка на виновното лице и предявен регресен иск от застрахователя срещу него. Друга тенденция е предявяването на иск срещу лице, което има валидна застраховка, но същевременно са налице определени факти, които биха могли на практика да изключат приложението на застраховката и да направят претенцията на застрахователя основателна. В подобни случаи нерядко се касае за значителен материален интерес и събирането на доказателства и правилното им възприемане е от първостепенно значение за защитата на правата на съответното физическо или юридическо лице.

Разни

Има и редица на пръв поглед безобидни ситуации, които обаче са от особено и дори фатално значение за реализирането на дадена застрахователна претенция. Типичен пример е оформянето на отказ за изпробване на съдържанието на алкохол в кръвта с дрегер. Поначало такъв отказ влече след себе си изключително тежки последици – дори да се докаже, че водачът на МПС е бил напълно трезвен.

И дори да се абстрахираме от тежката санкция по Закона за движение по пътищата, съгласно Кодекса за застраховането застрахователят има законното право да предяви регресен иск срещу виновното лице, независимо че то има напълно валидна застраховка, и да търси от него всички щети, изплатени вече от застрахователя. Съществуват и редица законови срокове, пропускането на които води до невъзможност или големи затруднения при реализиране на застрахователна претенция. Във всички такива ситуации навременната консултация с адвокат по застрахователно право би била изключително полезна.

Споразумение

Нерядко срещано явление е „офертата“, която някои застрахователни компании правят на имащите право да получат обезщетение лица, особено когато се касае за обезщетение при ПТП (смърт, тежка или средна телесна повреда и т.н.) – да се задоволят с предложеното им обезщетение или да не получат нищо и да ги съдят. Намесата на застрахователен адвокат нерядко променя нагласите на съответната застрахователна компания, която преразглежда казуса и излиза с ново предложение, съобразено с присъжданите в съдебната практика обезщетения.

Съд. дело

Независимо от всички опити и положени усилия има ситуации, в които даден застраховател твърдо отказва да изплати обезщетение или да коригира размера на определеното едностранно от него обезщетение. В такива случаи единствената възможност е завеждането на дело срещу застраховател. Редица дела срещу застрахователни компании се характеризират с пълно отричане на правото на получаване на застрахователно обезщетение (независимо от по-рано направеното предложение за изплащане на обезщетение в занижен размер), но огромната част от тях приключват с осъдителни решения срещу съответната застрахователна компания.

Особено позитивен момент е все по-бързото правораздаване по новия Граждански процесуален кодекс (ГПК), а друга много благоприятна тенденция е за постоянното повишаване на присъжданите обезщетения от българските съдилища. Това на практика означава, че ако към момента на завеждането на дело срещу застраховател (напр. през 2015) съдът би присъдил обезщетение в определен размер (напр. 100 хил. лева), то при окончателното приключване на делото с влязло в сила решение след няколко месеца или години (напр. през 2017), размерът би бил по-голям (напр. 120 или 150 хил. лева). Ако към това прибавим и лихвите, които се начисляват докато делото е висящо – нерядко в крайна сметка застрахователят след приключването на дадено съдебно дело изплаща значително по-голямо обезщетение, понякога пъти по-голямо.

ГФ

В някои ситуации изплащането на застрахователно обезщетение е на пръв поглед невъзможно – например когато има пострадали при ПТП или следва да се изплати някакъв вид обезщетение при ПТП, но пострадалото лице няма сключена застраховка автокаско, а виновното лице няма валидна застраховка гражданска отговорност или е избягало от местопроизшествието и е с неустановена самоличност.

В такива ситуации претенцията може да бъде предявена пред Гаранционния фонд съгласно правилата на Кодекса за застраховането – което обаче става единствено и изцяло по инициатива на лицето, имащо право на застрахователно обезщетение, или от упълномощения от него адвокат по застрахователни дела. И макар, че е съвсем различен по уредбата си орган, Гаранционният фонд на практика действа като застраховател и за него са валидни всички особености, обяснени по-горе – вкл. поставяне на редица условия за изплащане на обезщетение, опити за занижаване на обезщетенията и дори отказ за изплащане на обезщетения в някои случаи.

Моля дайте своята оценка:

42 thoughts on “Застрахователно право

 1. Здравейте,
  Имам казус със застрахователна компания. Става въпрос за автокаско. Колата е оценена на 8500 лв. и заведох щети от градушката в началото на миналия месец. Щетите са заведени в срок и са описани 6 детайла. От застрахователната компания ми казаха, че щетите са за отказ, тъй като съм имала предишни щети по колата (одраскано на няколко места, което е описано при сключването на застраховката), но до ден днешен не съм получила нито отказ, нито някакво обещетение. Мой познат, който работи във въпросната компания ми каза, че ще се опита да издейства някакво минимално обезщетение, но до ден днешен нищо. Получих от него само информация, че ще ми бъдат преведени около 350 лв. Въпросът ми е възможно ли е да ми бъде изплатена толкова ниска сума или да ми бъде отказано изплащане на щетата, при положение, че колата ми е застрахована с пълно каско и всички налични щети са били подробно описани, а претенцията ми е не за старите, а за нови такива? Имам ли право на някакви претенции?
  Благодаря предварително!

  • Здравейте, моля да имате предвид, че щети, налични и надлежно описани от застрахователя при сключване на застраховката, не подлежат на изплащане. Ако напр. боята на някой автомобилен детайл е била надраскана при сключване на полицата, а по време на действие на застраховката същият детайл бъде ударен и изкривен – застрахователят следва да покрие разходите за изчукване / изправяне на детайла, но не и за неговото боядисване.

   • Благодаря, за информацията и бързия отговор! Значи това е същината на проблема!

 2. Здравеите, адвокат Трифонов
  Имам следният проблем сьс застрахователят.Имам каско но вандали ми счупиха стоповете на колата. Представих всички документи които ми поискаха от компанията .От МВР ми издадоха служебна бележка. Минах оглед в офис на компанията. и ми казаха , че всичко е наред.След 2 месеца чакане получих заявление за отказ за изплащане на щета поради някаво несъотвтствие.Звънях в офиса им в София да ми обяснът за какво става дума но само ме прехвълят от един на друг.
  Трябва ли заведа съдебен иск,и какви са шансовете ми да спечеля.

  • Здравейте, добре е да изискате писмен отказ, в който конкретно да е посочено основанието за отказ. В такъв случай може да бъдат съвсем конкретно преценени шансовете Ви за успех по съдебно дело срещу застрахователя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *