Адвокат за развод по взаимно съгласие – адвокатски хонорар и документи

Статиите в блога изразяват мнението на автора и не са правен съвет. При нужда от съдействие, може да се свържете с адв. Трифонов чрез формата за запитване или на ☎ 0878358643

Време за прочитане : 2 минути
 

Развод по взаимно съгласие (с пълномощно или лично) е процедура, уредена в чл. 50 и сл. от новия Семеен кодекс, както и от Гражданския процесуален кодекс. Новият СК внесе редица изменения в бракоразводното производство. Отпадна т.нар. помирително заседание, което малко или много забавяше производството по бракоразводните дела. При развода по взаимно съгласие отпадна и изискването да са минали поне три години от сключването на брака – т.е. веднага след сключването на граждански брак, съпрузите могат още на следващия ден да поискат, а съдът евентуално да одобри развод по взаимно съгласие.

Участието на бракоразводен адвокат в дело по развод по взаимно съгласие не е задължително, но е препоръчително с оглед ускоряване на процедурата и разтоварването на двете страни от различните съпътстващи бюрократични усложнения – напр. събирането или изготвянето на различни документи, плащане на държавни такси, снабдяване на страните с решение за развод по взаимно съгласие и т.н. Към 2017 минималният адвокатски хонорар при развод по взаимно съгласие е 400 лева. Обикновено крайната „цена“ на развод по взаимно съгласие, включваща адвокатско възнаграждение и различни държавни такси, е в рамките на няколкостотин лева. Напълно допустимо и масова практика е един адвокат да представлява и двете страни по делото, в който случай втори адвокатски хонорар не се плаща. Понякога обаче двете страни предпочитат по различни причини (напр. подозирана солидарност между адвокат и единия от съпрузите предвид това, че са от един и същи пол, голям материален или друг интерес и вземане на максимални мерки за защитата му и т.н.) да имат свой собствен адвокат, в който случай обикновено всяка от страните заплаща възнаграждението на собствения си адвокат, който е наела (въпреки че е възможно да бъде уговорено, че едната страна ще заплати адвокатските възнаграждения, платени и от двете страни).

Сред документите за развод, освен молба за развод, абсолютно задължително е да се приложи оригинал на брачно свидетелство. Ако се приложи копие съдът дава възможност да се представи оригиналът. Ако има непълнолетни деца от брака се прилагат техните актове за раждане. Обикновено се прилагат и комплект документи за статистически цели – тяхното представяне от страните не е задължително, но често ускорява производството.

При развод по взаимно съгласие задължително се изготвя споразумение за развод между съпрузите, което следва да включва някои задължителни положения. Обикновено бракоразводните адвокати включват в споразуменията и клаузи, които не са задължителни, но значително улесняват и двамата съпрузи и предотвратяват възникването на допълнителни спорове дори след прекратяването на брака.

При липса на съгласие за развод по взаимно съгласие, съпрузите могат да изберат друга основна опция – развод поради разстройство на брака (развод по вина). И в двата случая има разстройство на брака, но в последния случай съдът изследва и се произнася по вината на съпрузите, докато при развода по взаимно съгласие съпрузите са уредили абсолютно всички отношения помежду си (или поне тези, които е задължително да уредят при развод) и съдът единствено одобрява споразумението между тях като следи то да не противоречи на закона.

При брачните дела има някои, макар и доста популярни, „частни случаи“. Напр. съпругът-ищец може да поиска съдът да не се произнася по въпроса за вината (причините за развода) – най-често това се практикува, когато съпрузите нямат нагласа за съдебни разпри, но единият от тях продължително време отбягва започването на дело за развод по взаимно съгласие. Дори делото да е било започнато по общия исков ред, законът изрично предвижда, че при съгласие на страните може да се премине към развод по взаимно съгласие.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *