Прозрачност на банкови такси и прехвърляне на платежни сметки от 2016

Време за прочитане : 2 мин.

От 2016 са в сила промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, касаещи основно прозрачността на начисляваните от платежните институции такси, прехвърлянето на платежни сметки и забраната за отказ за откриване и обслужване на банкова сметка.

Създадена е изцяло нова глава в ЗПУПС, посветена на
„видимостта“ на таксите за потребителите на най-често използваните банкови услуги. Всички на пръв поглед прости ежедневни операции, често носят на своите потребители немалко разходи и главоболия, от една страна, може би поради недоглеждане, а от друга страна, защото обслужващата банка не е предоставила на разбираем език информация относно таксите си. Потребители често остават неприятно изненадани, когато погледнат баланса си и установят, че таксите изобщо не са незначителни. Новата уредба вече е на път да промени това положение. Независимо дали става въпрос за настоящи или бъдещи клиенти на дадена банка, тя е длъжна, в разумен срок преди подписване на договор да предостави като отделен документ информация за таксите си. Вече няма да има информация „под линия“, с малък, почти незабележим шрифт, който клиентите обикновено не четат. Според изискванията този документ трябва да е на достъпен език, да показва таксите в съответната валута, уговорена между банката и потребителя, да няма подвеждаща информация и т.н. Този вид „услуга“ може да бъде видян по всяко време на интернет сайта на дадена банка дори и от хора, които не са клиенти. При желание на клиента той може да получи безплатно отчет за таксите, които са били начислени по платежната сметка за определен период. Отчетът ще включва: такса за услуга, както в пакет, ако има такъв, така и отделно; колко пъти в била използвана услугата; цялата сума от платени такса за определения период и други. Всеки би могъл да провери и съпостави таксите си с тези, които са публикувани в интернет страници, одобрени от БНБ.

За първи път е разписано в закона прехвърлянето на платежна сметка. Това е възможно само когато платежните институции се намират в България и когато валутата е една и съща. Процедурата по прехвърляне на сметка, подобно на процедурата за пренос на номера при мобилни оператори, се инициира от приемащата институция след изричното съгласие на потребителя. До 2 дни след получаване съгласието на потребителя, приемащият орган трябва да получи от прехвърлящия дейности като:

  • Да прехвърли наличните средства по сметката на приемащия доставчик
  • Да закрие сметката при прехвърлящия доставчик
  • Да се преустановят периодичните плащания, ако има такива
  • Да се спре внасяне по кредити и директни дебити, в случай, че прехвърлящата страна няма система за автоматично прехвърляне към приемащата страна

Важно е да се отбележи, че прехвърлящата страна няма право да блокира платежните сметки преди определената за това дата от потребителя.  По този начин той няма да пострада докато трае прехвърлянето. Важно място сред нововъведенията заема и въпросът за таксите по прехвърляне на платежна сметка. Според новостите в ЗПУПС платежните институции не могат да начисляват такса за достъп до информация, която се отнася до потребителя. Но все още има възможност да се дължи такса при закриване на сметка.  В случай на нанесени финансови вреди за потребителя, те се заплащат от виновната страна.

И на последно място като изрична разпоредба в закона е закрепена забраната банките да отказват да открият сметка на лица, които  живеят легално на територията на ЕС, включително и бежанци без разрешение за пребиваване, въз основа на расова, религиозна или друг вид дискриминация. Това, разбира се, важи и за български граждани. Банките могат да откажат откриване на такава сметка само ако има съмнения за дейности, свързани с тероризъм или пране на пари, както и при наличието на други сметки в други банки.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *