Консорциум

Време за прочитане : < 1 мин.

Консорциумът е обединение на търговски дружества във формата на избран от тях вид търговско дружество или неперсонифицирано гражданско дружество.

Регистрацията на консорциум води до краен резултат – обединение, което възниква въз основа на договор, сключен между търговците, по силата на който се учредява гражданско дружество или някое от видовете търговски дружества. Като форма за регистрация на консорциум са допустими само изброените в закона дружества. Консорциумът може да се създаде като персонално дружество – СД или КД или като капиталово дружество – АД, ООД, КДА. Спрямо консорциума се прилагат правилата, уреждащо договора за дружество по ЗЗД или на съответното търговско дружество, под което е регистрирано обединението. При консорциум, който е персонифициран, се създава ново търговско дружество, в което съдружници са учредилите го търговски дружества, които запазват своята правна самостоятелност и продължават да съществуват в гражданския оборот и отделно от обединението, в което участват.

Консорциумът има за цел да координира дейността на повече търговци, което поради липса на изрична забрана в закона, не изключва възможността той да извършва собствена търговска дейност.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *