Форсмажор – непреодолима сила при търговски сделки

Време за прочитане : < 1 минута

Форсмажорът (непреодолима сила) е едно от любимите оправдания на неизрядните контрагенти в търговския оборот. Някои търговци – когато не са изпълнили договорните си задължения по тяхна вина – се оправдават и респективно се опитват да се освободят от отговорност като се позовават на определени факти, които те интерпретират като форсмажор. Някои оправдания са толкова комични, че граничат с абсурдността – напр. архитектът излязъл в отпуск и затова не било получено строително разрешение. За да има въобще форсмажор са необходими няколко първоначални предпоставки:
1. Непредвидено събитие (напр. земетресение – докато валежите, колкото и неочаквани, са напълно предвидими)
2. Непредотвратимо събитие (напр. торнадо – докато повреден автомобил може да бъде заменен с друг)
3. Събитие от извънреден характер (нещо, което не се случва нормално и често като ядрена авария или химическо замърсяване – за разлика от авария на автомобил)
4. Събитието е възникнало след сключването на договора (ако по време на сключването на договора е било в сила ембарго – не може впоследствие този факт да бъде използван като форсмажор).
Освен тези абсолютно задължителни предпоставки, има и други законови изисквания, които следва да бъдат спазени, за да може неизпълнението на договор да бъде оправдано от законова гледна точка.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *