Нотариална покана

Време за прочитане : 3 мин.

Колко струва нот. покана по Вашия казус? Разберете веднага като се обадите на 0888458635

Изготвяне, връчване и цена на нотариална покана

Връчване при отказ или чрез залепване на уведомление

Оспорване и отговор на нотариалната покана

(Забележка: Образец на нотариална покана и отговор на нотариална покана се съдържат в приложението „Правен помощник“)

Необходимост?

Нотариалната покана (за доброволно плащане на задължения, оттегляне на пълномощно или извършване на друго действие) не е нищо повече от едно обикновено писмо (писмено едностранно волеизявление), което обаче е заверено и връчено от нотариус срещу съответната нотариална такса. Именно в това обаче се корени изключителната й стойност – когато е надлежно оформена и връчена, никой не може да оспори връчването й. Докато едно обикновено писмо, дори да е с обратна разписка, или факс например, могат много лесно да бъдат оспорени, особено от опитен адвокат.

Изготвяне

Правилното изготвяне на една нотариална покана е едно от двете съществени изисквания, спазването на които е важно с оглед постигането на преследваната с поканата цел. Текстът трябва да е така оформен, че да породи целения правен ефект – напр. да прекрати или развали договор и т.н. В случай, че не е прецизно формулиран (напр. използван е образец на нотариална покана без да е добавено необходимото съдържание в дадената бланка), макар и да е връчена, тя няма да породи какъвто и да е правен ефект. А дори може да има и обратен ефект – защото адресатът й вече ще има „едно наум” и ще може да промени действията или цялостното си поведение занапред.

Връчване

Ако е перфектно написана и юридически издържана, за да се постигне максимален ефект, поканата следва да бъде и фактически връчена на адресата. Това е на пръв поглед елементарно действие, което на практика винаги се осъществява от наети от нотариуса куриери или от помощник-нотариуси. Следва да се има предвид, че ФАКТИЧЕСКИ връчена, съвсем не означава НАДЛЕЖНО връчена. За да е надлежно връчена, същата следва да е била връчена и след това оформена по строги правила. Възможен е и обратният вариант – да не е била физически връчена, но въпреки това да е породила правен ефект все едно е била действително връчена – връчване на нотариална покана при отказ или чрез залепване на уведомление и т.н.

Оспорване

Усложненията при връчването на нотариални покани обикновено са свързани с неправилно фактическо връчване или последващо юридическо оформяне, което можед а доведе до успешно оспорване. На първо място поканата може да не бъде връчена на правилния адресат. Понякога ГПК допуска връчването да стане на друго лице, за да породи целения правен ефект, но понякога това съвсем не е така. И много често съдилищата приемат, че дори да е връчена дадена нотариална покана, тя не е произвела какъвто и да е правен ефект – или с прости думи ефектът е все е едно, че никога не е била връчвана.

Сравнително чести са случаите, когато адресатът се укрива и при такива ситуации следва да се направи внимателна преценка какви действия точно следва да бъдат предприети, за да бъде спазен законът, но най-вече за да бъде постигнат целеният с поканата ефект.

Цена

Цената за връчване на нотариална покана се определя на първо място от това кой ще я изготви. Независимо дали е нотариус, адвокат или друг компетентен юрист, неговият хонорар се заплаща отделно. Ако бъде изготвена от нотариус се заплаща нотариална такса за изготвяне (таксата за връчване е отделна). Ако бъде изготвена от самия подател – в този случай се заплаща само нотариална такса за връчване, която обикновено варира между 100 и 150 лева в София (това е такса само за доставяне и връчване, но не включва такса за изготвяне), по-малко в Пловдив и други по-малки населени места.

Алтернативен вариант с по-ниска цена е услуга на Български пощи, чрез която, освен, че писмото се предава посредством обратна разписка, също се снема и съдържанието на писмото и се пази като доказателство, че съдържанието в плика е било именно точно това съдържание, а не някое друго.

Отговор

Отговор на нотариална покана не е нищо по-различно от гореразгледаната нотариална покана – отново няма нормативно определен по образец формуляр, цените, оформянето и връчването са напълно идентични. Единствената разлика е, че отговорът се изпраща по повод вече получена покана или друго писмо (нотариално заверено или не). Усложнение в случая представлява фактът, че при оформянето на отговора следва много внимателно да се прецени съдържанието на писмото, на което се отговаря, а също и с каква стратегия (с какъв целен и възможен краен резултат) да се подходи. Прибързаният и необмислен отговор на нотариална покана може да доведе до драстично намаляване на шансовете за успех по даден юридически казус.

Бездействие

И на последно, но не по важност, място следва да се отбележи, че предвид специфичните правила на търговските отношения и търговския оборот, получаването на нотариална покана и липсата на насрещна реакция от търговец по ТЗ почти винаги означават признаване на и съгласие с фактите, описани в нея. Дори при най-неоснователната претенция, отправена срещу търговец, последният следва да реагира СВОЕВРЕМЕННО, тъй като липсата на обратно волеизявление в даден срок (съдебната практика приема за разумен срок от до или около 1 седмица), както стана ясно, в търговските отношения се приравнява на мълчаливо съгласие.

Моля дайте своята оценка:

54 thoughts on “Нотариална покана

  1. Здравейте, има ли някакъв срок за отговор на нотариална покана, нотариално заверена? Ако не отговоря какво следва?

    • Здравейте, в закона няма нито срок, нито задължение за отговор на нотариална покана. Но в зависимост от съдържанието на поканата, Вашето пасивно поведение евентуално може да се приеме за мълчаливо съгласие или признаване на факти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *