„Оттегляне” на подпис? Невъзможно.

Време за прочитане : < 1 минута

От време на време в публичното пространство изтича информация за актуални събития от обществен интерес, при които има подписани документи, а подписалите ги лица впоследствие декларират, че оттеглят подписите си. Което обаче по българското гражданско право е невъзможно.

Подпис под документ – това означава направено валидно волеизявление, което обвързва направилия волеизявлението. Впоследствие същото това лице може да направи друго НОВО волеизявление, което да е коренно различно от предходното и да преуреди по съвсем друг начин нещата. Но това второ волеизявление не може да заличи първото. Например ако има подписано пълномощно на 1 януари, но упълномощителят оттегли пълномощното на 1 май – след 1 май пълномощното няма да е валидно, но между 1 януари и 1 май всички действия, които пълномощникът е извършил са действителни, въпреки че впоследствие упълномощителят си е „оттеглил” подписа.

Начинът за „заличаване” валидността на положен подпис е да се търси порок в правната сделка или във волята на положилото подписа лице към момента на полагане на подписа. Например душевно заболяване, недееспособност, липса на съгласие, грешка, измама, заплашване, крайна нужда и явно неизгодни условия и т.н.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *