Предизвестие за напускане на съдружник в ООД

Статиите в блога изразяват мнението на автора и не са правен съвет. При нужда от съдействие, може да се свържете с адв. Трифонов чрез формата за запитване или на ☎ 0878358643

Време за прочитане : 2 минути
 

Участието (членството) в дружество с ограничена отговорност винаги става (възниква) по точно определен ред, а именно по волята на съдружниците, които участват в учредяването на дружество или които след учредяването на дружеството вземат решение за приемане на нов съдружник. Този тип решения се вземат на общо събрание на съдружниците, което е компетентният орган по тези въпроси.

Не така обаче стои въпросът с напускането на съдружник в дружество с ограничена отговорност. По време на дейността на дружеството поради една или друга причина съдружник може да поиска да прекрати участието си в него. Съвсем естествено е в повечето случаи един такъв съдружник да не може да намери съдействие от останалите съдружници във връзка с освобождаването си от съдружието и те да не са съгласни с напускането на съдружника. Но това съвсем не означава, че едно лице трябва да е обвързано завинаги с дружеството.

Прекратяването на участието в дружеството с ограничена отговорност от съдружник е упражняване на негово потестативно право, тоест съдружникът винаги има право да напусне дружеството. Това е един едностранен акт, който в никакъв случай не е нужно да бъде предшестван от предварително дадено от общото събрание на съдружниците разрешение. Това свое право съдружникът упражнява чрез подаване на писмена молба за напускане на дружеството, като особеното е, че молбата следва да бъде подадена поне 3 месеца преди датата на напускането. Тази молба играе ролята на предизвестие и изтичането му има автоматичен прекратителен ефект спрямо членственото правоотношение, което е било възникнало. Предизвестието, за да породи исканото действие, следва да е стигнало до знанието на дружеството. Най-подходящият начин да стане това е изпращането на нотариална покана, тъй като с това знанието се удостоверява по един безспорен начин, а и се установява с точност от кой момент започва да тече срокът на предизвестието.

След като изтече срокът на предизвестието и съдружникът изгуби това си качество, дружеството има задължението да впише съответно промяната в обстоятелствата в Търговския регистър и да реши каква ще бъде съдбата на освободените след напускането на съдружника дружествени дялове. А ако напусналият съдружник е бил и управител, следва да се реши кой ще бъде новият управляващ, тъй като не е редно дружеството да остане без управляващо и представляващо лице. Нещо повече, в случай, че дадено дружество остане без вписан управител повече от 3 месеца, то за него може да бъде започната процедура по ликвидация по искане на прокурора.

Безспорно е следователно, че напускането на съдружника по отношение на вътрешните взаимоотношения между него и дружеството има действие от момента на изтичането на 3-месечния срок. Не така обаче стои въпросът по отношение на третите лица, които не са част от дружеството. За тях всички промени по отношение на дружеството имат действие от момента на вписването им в Търговския регистър, тъй като те няма как да следят процесите, които протичат вътре в дружеството. Поради тази причина, съдружникът е заинтересован да обяви напускането си като съдружник в търговския регистър в случай, че дружеството не стори това и въпреки че законът не съдържа изрични разпоредби в тази връзка, трайната съдебна практика приема, че съдружникът има право да иска обявяването на напускането си и сам, ако дружеството бездейства.

Моля дайте своята оценка:

8 мнения по „Предизвестие за напускане на съдружник в ООД

  1. Здравейте, съдружник съм с 20 дяла в ООД, като другите 80 са разпределени по равно между управителя (мъжа ми) и другия съдружник (брат му). Дружеството е взимало заем от физическо лице. Интересува ме как мога да прехвърля дяловете си и ще имам ли имуществени вреди, свързани с плащането на дългове? Много благодаря за отговора, предварително!

    • Здравейте, може да прехвърлите дяловете на трето лице (чрез продажба, дарение и т.н.) или да напуснете дружеството (т.е. да ги оставите на настоящите собственици). Ако дълговете са на името на дружеството, тогава отговорността е негова, а не Ваша лична. По-неприятно може да стане, ако се стигне до несъстоятелност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *