Без наказателна лихва за предсрочно погасяване на потребителски и ипотечни кредити

Статиите в блога изразяват мнението на автора и не са правен съвет. С адв. Трифонов може да се свържете чрез формата за запитване или на ☎0887358644

Време за прочитане : < 1 минути
 

Наказателната лихва за предсрочно погасяване на новите и старите потребителски и ипотечни кредити отпада, считано от 23.07.2014. Това гласят последните промени в Закона за потребителския кредит (ЗПК). Поначало ЗПК не се прилага по отношение на ипотечни кредити, но има и изключения, които са уредени в чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗПК. Там са изброени редица разпоредби, които са приложими и към ипотечните кредити.

Чл. 32, ал. 8 от ЗПК е приложим не само за потребителски, но и за ипотечни кредити („договори за кредит или договори за посредничество за предоставяне на кредит, които са обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот“). А съгласно него банките нямат право на каквото и да е обезщетение (вкл. т.нар. „наказателна лихва“), ако кредитът бъде предсрочно погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му, т.е. една година след получаването му.

Ако горното условие не е спазено (т.е. не е изминала 1 година от усвояването на ипотечния кредит), банката има право на „справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита“, което обезщетение (наказателна лихва) може да е в размер не по-голям от 1% от предсрочно погасената остатъчна сума по съответния кредит. Тук възниква въпросът дали банката има право едностранно да определи размера на това обезщетение по своя преценка (но не повече от 1%) или по-скоро следва да бъде постигнато съгласие с кредитополучателя, а в краен случай – определено от съд. Законът тук мълчи, а най-вероятно тази празнина ще трябва да бъде попълнена от действията на адвокати в София, Пловдив и др. големи градове, които по традиция са пионери в предявяването на подобни искове и респективно създаването на съдебна практика.

Независимо дали е изминала 1 година или не обаче, банката няма право на каквато и да е наказателна лихва или друго обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на кредита, ако лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран (т.е. налице е т.нар. „плаваща лихва“). А практиката сочи, че огромната част от ипотечните кредити са с плаваща лихва, което на практика означава, че в повечето случаи банките няма да имат право да претендират каквото и да е обезщетение при предсрочно погасяване на ипотечни кредити. При потребителските кредити банките нямат право на обезщетение и когато договорът за кредит е за овърдрафт.

Моля дайте своята оценка:

15 thoughts on “Без наказателна лихва за предсрочно погасяване на потребителски и ипотечни кредити

 1. Здравейте,може ли да обсъдим по-подробно ипотечен кредит,на който неправомерно е увеличена лихвата.Искам да заведа дело срещу банката.Поздрави,Илия Каранешев

  • Здравейте, може да опишете накратко казуса и заявите час за консултация чрез формата за запитване вдясно на екрана.

 2. Здравейте,
  През Юни 2011г. , Прокредитбанк ми отпуска кредит 250 000 евро с цел рефинансиране на друг кредит като ипотекираните имоти са магазини.
  Кредитоискател е ФЛ, а солодарни длъжници са ЮЛ (ООД0 и ФЛ.
  През Октомври 2014 г, с кредит от БАКБ рефинансирам и предсрочно погасявам кредита към Прокредитбанк и ми начисляват наказателна лихва в размер на 2 процента от главницата.
  Имам ли основания да заведа дело за неправомерно взета такса ( предсрочно погасяване ) от банката.
  Благодаря предварително за отговора

  • Здравейте,
   При положение, че кредитът Ви е на стойност над 147 хил. лева, тогава Вие не можете да се ползвате от разпоредбите на ЗПК, където е забранено начисляването на наказателна лихва при определени условия. Т.е. банката може да Ви начислява наказателна лихва, ако това е записано в договора. Евентуално бихте могъл да възразите ако е налице случай на начисляване на наказателна лихва върху изначалния размер на кредита (а не само на частта, която погасявате предсрочно).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *