Придобиване на българско гражданство чрез инвестиции

Време за прочитане : 2 мин.

Програмата за придобиване на българско гражданство чрез инвестиции започна да работи още през 2014 г с въведените тогава промени в Закона за българското гражданство и Закона за чужденците в Република България и оттогава България предлага различни възможности за чуждестранни инвеститори да получат българско гражданство бързо и сравнително лесно.

Законът предоставя няколко опции в зависимост от вида на инвестицията и размера на вложението. Различните пътища за придобиване на българско гражданство са подробно описани не само в текущото законодателство, но и в много статии, публикувани в интернет пространството, но повечето от тях сляпо копират закона.

В настоящата статия ще опишем само онези опции, които считаме за най-благоприятни и препоръчителни, съдейки изцяло от опита ни с чуждестранни инвеститори. Адвокатска кантора „Трифонов“ работи по Програмата за придобиване на българско гражданство чрез инвестиции от нейното стартиране и към 2021 вече имаме клиенти от различни краища на света, успешно завършили процедурата.

През месец март 2021г. бяха направени съществени промени в посочените по-горе закони, като тези промени бяха свързани преди всичко именно с видовете инвестиции, въз основа на които може да се кандидатства за българско гражданство. По-долу ще разгледаме новите варианти, които според нас са най-добри и най-ефективни.

Първият от тях е чрез вложение в акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в България. Стойността не може да бъде по-малка от 2 000 000 лева.

Следващата възможност е чрез придобиване на права по концесионни договори в България. В този случай стойността на договора трябва да е не по-малка от 1 000 000 лева.

Трета хипотеза – придобиване на дялове или акции на стойност не по-малка от 1 000 000 лева в колективни инвестиционни схеми от България.

Последната възможност, по която ние работим е придобиване на дялове и акции на стойност не по-малка от 1 000 000 лева в алтернативни инвестиционни фондове в България.

Чужденец, който се е възползвал от някоя от посочените по-горе възможности за инвестиция в България, има право да се установи в страната и да получи постоянно пребиваване. направената инвестиция трябва да  бъде поддържана в размер над минималния посочен за отделните хипотези, за срок от 5 години, считано от получаване на статут на постоянно пребиваващ в България чужденец.

Законът предоставя и допълнителна възможност за бързо придобиване на гражданство – ако през втората година от получаването на постоянното пребиваване инвеститорът удвои вложението си при същите условия на закона, той има право да получи българско гражданство по изключително ускорена процедура, т.е. ако кандидатът е избрал първата хипотеза, при която е закупил за 2 000 000 лева акции в българско търговско дружество, на следващата година трябва да закупи акции отново за същата сума. Разбира се, има и някои допълнителни изисквания, но те са минимални, като например: кандидатът трябва да бъде пълнолетен, с чисто криминално досие (изисква се свидетелство за съдимост) и да не страда от някои специално изброени в закона заболявания като СПИН и пр. Не се изисква кандидатите за българско гражданство да владеят български език, както и да се откажат от настоящото си гражданство, тъй като двойното гражданство е разрешено по българското законодателство. Целият процес от начало до край отнема около две години и половина, а постоянното пребиваване се получава в срок до 6 месеца от първата инвестиция.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *