За истерията с продуктовата такса на полимерните торбички

Време за прочитане : < 1 минута

В обществото напоследък се разгаря бурен дебат за и против малките полимерни торбички за пазаруване. Дебатът роди и спекула – торбичките вече масово се заплащат. Но каква е истината? Истините са много. Но една от тях е: коментираната в обществото твърде висока продуктовата такса (35 стотинки за 2012 година) се отнася САМО за „обикновените” полимерни (полиетиленови, найлонови) торбички и НЕ се отнася за биоразградимите такива (които напълно се разграждат по естествен начин за няколко месеца). По неофициална информация производствената цена на „обикновените” най-малки торбички е около 1 (една) стотинка, а на същият тип, но биоразградими – 2 (две) стотинки. При това положение напълно неоправдано от икономическа гледна точка е да се продават „обикновени” торбички за 36 стотинки, вместо биораградими за 2 стотинки. И търговците могат спокойно да продължат да предлагат безплатни торбички, което ще утежни бюджета им с около 1 стотинка на клиент – стига да искат, разбира се.

Всъщност ето какво казва и самата Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци:

Таксата по ал. 1 не се заплаща за:

1. полимерни торбички, които отговарят на следните условия едновременно:

а) дебелината на торбичката е най-малко 25 микрона (μm);

б) минималните размери на торбичката са 390 мм/490 мм в разгънат вид;

в) притежават обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките, които задължително съдържат:

аа) наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките;

бб) обозначение: „торба за многократно използване“;

2. полимерни торбички без дръжки (пликове), служещи за първична опаковка, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажбата заедно със стоката;

3. полимерни торбички, отговарящи на стандарт EN 13432, обозначени с надписи на български език, отпечатани върху тях, които задължително съдържат следната маркировка: „торбичката е биоразградима“, наименование на лицето, което пуска на пазара торбичките, дата на производство/срок на годност.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *