Търговски дела

Време за прочитане : < 1 мин.

ГПК допуска търговски дела да се гледат по специален ред, целящ най-вече ускореното им решаване. Някои съдебни състави обаче масово образуват търговски дела като граждански – като по този начин те биват разглеждани по общия ред, който е по-неблагоприятен за ищеца.

Съгласно най-новата практика на ВКС като търговски следва да се считат делата между двама търговци, както и делата, по които едната страна не е търговец, но предмет на делото е сделка, която не е насочена към задоволяване на лични нужди на нетърговеца по нея.

Ако едно дело неправилно бъде образувано като търговско – ответникът и съдът имат право да поискат и респективно да го преобразуват в гражданско. Но ако едно дело погрешно бъде образувано като гражданско – няма предвиден правен механизъм, по силата на който гражданското дело да бъде трансформирано в търговско. В някои съдилища председателят прави ново разпределение в търговска колегия, но в други се оправдават с празнотата на закона по този въпрос. Практиката сочи, че опитните и активни търговскоправни адвокати успяват успешно да квалифицират делата си пред съда като търговски с оглед ускореното им разглеждане.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *