Холдинг – холдингови и дъщерни дружества

Време за прочитане : < 1 минута

Холдингът е вертикално обединение на търговски дружества, за чието възникване не е необходим договор между участниците и не е нужно тяхното специално съгласие. Холдинговото дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление със или без да извършва собствена производствена дейност.

Изисквания, на които трябва да отговаря холдинговото дружество:

  1. Може да бъде само капиталово дружество: АД, КДА или ООД. То трябва да е регистрирано с нарочната цел да участва в други дружества чрез придобиване и притежание на акции и дялове в тях или пък може да участва само в тяхното управление. Холдинговото дружество притежава реално право на дял от капитала или право да участва в органите на управление на други дружества. Най-малко 25 на сто от капитала на холдинговото дружество трябва да е внесен пряко в тези други дружества, които законът нарича „дъщерни”
  2. Задължително наличие на дъщерни дружества
  3. Отношение на господство и подчинение между холдинговото и дъщерното дружество

Холдингът не е персонифицирано правно образувание. Той не е юридическо лице, не е вид търговско дружество, не е търговец. Освен това не би могъл да се определи и като неперсонифицирано гражданско дружество, защото, за разлика от консорциума, не се създава с договор за извършване на съвместна дейност. Холдингът е организационна структура, а не правно обособена организационна форма.

Какво е практическото значение на разграничението между холдинг и холдингово дружество? Холдингът не може да бъде регистриран като АД, ООД, КДА, както неправилно се означават холдингите у нас. АД, ООД и КДА е холдинговото дружество. Затова на регистрация и вписване не подлежи самият холдинг като структура, включваща холдингово и дъщерни дружества, а само търговските дружества, които влизат в него. Холдингът не може да бъде носител на парава и задължения. Субекти на правоотношения са само холдинговото и дъщерните дружества. Затова когато се сключват договори или се предявяват искове, третите лица трябва да са наясно с кое конкретно дружество влизат в контакт – с холдинговото или дъщерното. Търговски сделки с холдинговото дружество могат да се сключват, само ако изрично в предмета му на дейност е посочено, че осъществява приозводствена или търговска дейност.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *