Лекарска грешка – колко е давността за предявяване на иск?

Време за прочитане : < 1 минута

Давността за търсене на гражданска отговорност (обезщетение) при допусната лекарска грешка е 5 години. Този срок тече от момента на допускането на лекарската грешка и в него следва да бъде заведено гражданско дело в съответния съд. Искът се предявява лично от пострадалото лице или от негови наследници в случай на смърт.

Право на регрес на застрахователя – регресна отговорност на застрахования по „Гражданска отговорност“

Време за прочитане : < 1 минута

Застрахователят по „Гражданска отговорност“ има право на регрес само в няколко изчерпателно изброени случая:
1. Застрахованият умишлено е увредил имущество
2. Застрахованият е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог
3. Застрахованият не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това
4. Лице, управлявало моторното превозно средство без свидетелство за управление

Точки 2 и 3 крият изключителни рискове за застрахованите лица! Един обикновен на пръв поглед акт за установяване на административно нарушение („акт на КАТ“) впоследствие може да има изключително негативни последици за подписалия го водач (регрес от порядъка на десетки и дори стотици хиляди левове). Затова е от изключителна важност да се внимава какво се подписва и как точно е формулирано нарушението на виновния водач.