Предявяване на граждански иск от пострадал в качеството на граждански ищец по наказателно дело

Време за прочитане : 3 минути
 

Пострадал е това физическо или юридическо лице, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от дадено престъпление, а ако пострадалото лице е починало – това качество преминава върху неговите наследници. В чл.75 от НПК са посочени редица права, които има пострадалият, ...прочетете повече

Имуществено застраховане в България

Време за прочитане : 2 минути
 

Имущественото застраховане съгласно българския КЗ от 2016 е това, по силата на което застрахователят е длъжен да обезщети вредите, причинени при настъпване на застрахователното събитие. Имуществените застраховки покриват имуществените вреди, a те от своя страна настъпват, ...прочетете повече

Резултативен адвокатски хонорар след спечелване и според изхода на делото

Време за прочитане : 2 минути
 

Резултативен хонорар или адвокатски хонорар след спечелване и според изхода на делото по граждански, изпълнителни и др. дела (познат в западните правни системи като „No win – no fee“) е малко позната и използвана в българското право методика за заплащане на адвокатско възнаграждение. ...прочетете повече

Без наказателна лихва за предсрочно погасяване на потребителски и ипотечни кредити

Време за прочитане : < 1 минута
 

Наказателната лихва за предсрочно погасяване на новите и старите потребителски и ипотечни кредити отпада, считано от 23.07.2014. Това гласят последните промени в Закона за потребителския кредит (ЗПК). Поначало ЗПК не се прилага по отношение на ипотечни кредити, но има и изключения, ...прочетете повече

Жалба за източена карта и откраднати пари при неразрешена транзакция

Време за прочитане : 3 минути
 

Източването на кредитни и дебитни карти с всеки изминал ден се превръща във все по-процъфтяващ престъпен бизнес. Най-често жалби за източване на карти и свързаната с тях кражба на пари се подава при банкомати, снабдени с т.нар. скиминг (skimming) устройство, което копира и съхранява ...прочетете повече

Рекламация на стока при търговска и законова гаранция

Време за прочитане : 3 минути
 

Едно от най-важните постижения на ЗЗП при защитата на потребителя е т.нар. “законова гаранция” на стоките – като преди това имаше само един вид гаранция на стоките – т.нар. “търговска гаранция“. Законовата гаранция е всеобхватна и важи за почти всички стоки (от дребни стоки ...прочетете повече

Жалби и съдебни дела срещу монополисти

Време за прочитане : 5 минути
 

Дела срещу монополисти (съдебни дела срещу топлофикация, мобилни оператори, електроразпределителни дружества, други доставчици и т.н.) е популярна напоследък опция за мнозина български потребители, чиито права са били засегнати по някакъв начин. Легалното понятие за „монопол“ ...прочетете повече

Нова ера: неимуществени вреди дори при договорни отношения!

Време за прочитане : 2 минути
 

29 януари 2013 година може да се окаже повратен момент в историята на българското гражданско право, свързано с присъждането на обезщетения за неимуществени вреди по справедливост.

До тази дата обезщетения за непозволено увреждане (напр. болки и страдания, негативни преживявания, ...прочетете повече

Дупките по пътищата в страната – задължение на общините и агенция „Пътна инфраструктура”

Време за прочитане : < 1 минута
 

Пътищата в страната се поддържат от агенция „Пътна инфраструктура” (известна още като агенция „Пътища”), а съответните общини са задължени да поддържат общинските пътища и тротоарите, подземните съоръжения, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението ...прочетете повече

Обезщетение при паднал сняг или ледена висулка от покрива

Време за прочитане : < 1 минута
 

Да. Отговорност се носи от собствениците на съответния недвижим имот, пред който се е случил инцидентът (паднала снежна маса, ледена висулка и т.н.). Задължението произхожда от общински наредби, които са сходни в различните региони на България.