Пререгистрация и ликвидация на непререгистрирани дружества след 31.01.2015

Време за прочитане : 2 минути
 

Съгласно ПЗР на ЗТР дейността на търговските дружества, за които не е поискана пререгистрация, се прекратява на 01.01.2012. Всички тези дружества с прекратена търговска дейност имаха срок до 31.01.2015 да подадат заявление за ликвидация. С оглед на това, че дружеството, макар и да няма право да извършва търговска дейност занапред, може да притежава различни активи (недвижими имоти, движими вещи), които да бъдат разпределени между съдружниците в търговското дружество. В този даден от закона срок Агенцията по вписванията служебно изискваше от съда по регистрация УАС и препис от учредителния акт, а съответното дружество се пререгистрираше, след което в Търговския регистър се вписваха обстоятелствата по ликвидацията. ...прочетете повече

Закриване на фирми (ООД, ЕООД, АД, ЕТ) – процедура по ликвидация на фирма

Време за прочитане : 2 минути
 

Ликвидация на ООД, ЕООД, АД и др. (закриване на фирма) е институт, уреден в ТЗ, но, за разлика от близката процедура по несъстоятелност, при него не са налице същите финансови затруднения. Ликвидация на фирма в практиката се използва като синоним на закриване на фирма и заличаване на търговско дружество – защото ликвидацията е законова последица от вземането на решене от търговеца за прекратяване (закриване) на фирма. Без надлежното провеждане на производство по ликвидация, фирма (търговско дружество като ООД / ЕООД или пък ЕТ) не може да бъде заличена от Търговския регистър и продължава да бъде субект на търговския оборот с всички произтичащи от това последици – регистрации, пререгистрации, подаване на данъчни и други декларации и т.н. – независимо, че на практика може да не функционира. Това, че дадено търговско дружество не извършва дейност съвсем не означава, че задълженията му към трети лица, вкл. държавата и различните държавни органи, се погасяват и няма да се породят нови такива занапред. Докато при законосъобразно провеждане на производство по ликвидация на ЕООД, ООД, АД, ЕТ или друго търговско дружество съответната фирма се прекратява, заличава се в търговския регистър и престава да съществува като субект на търговското право. Ликвидация на ЕТ или ликвидация на ООД или друго търговско дружество може да бъде осъществена отчасти и „дистанционно“ – например ликвидация на фирма от София може да бъде вписана в Търговския регистър в Пловдив. ...прочетете повече