Данък върху лихвите по депозити – окончателно в ЗДДФЛ

Време за прочитане : < 1 минута

На 30 ноември 2012 бяха гласувани последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно които с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки (чл.38, ал.13).

ЗЗДФЛ съдържа и изрично определение за депозитни сметки – това са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).

Чл.13, ал.1 ЗДДФЛ пък изброява случаите, в които даден доход не се облага. Съгласно т.8  не се облагат доходите от лихви по банкови сметки, с изключение на лихвите по влогове и депозитни сметки, депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *