Закриване на фирми (ООД, ЕООД, АД, ЕТ) – процедура по ликвидация на фирма

Статиите в блога изразяват мнението на автора и не са правен съвет. При нужда от съдействие, може да се свържете с адв. Трифонов чрез формата за запитване или на ☎ 0878358643

Време за прочитане : 2 минути
 

Ликвидация на ООД, ЕООД, АД и др. (закриване на фирма) е институт, уреден в ТЗ, но, за разлика от близката процедура по несъстоятелност, при него не са налице същите финансови затруднения. Ликвидация на фирма в практиката се използва като синоним на закриване на фирма и заличаване на търговско дружество – защото ликвидацията е законова последица от вземането на решене от търговеца за прекратяване (закриване) на фирма. Без надлежното провеждане на производство по ликвидация, фирма (търговско дружество като ООД / ЕООД или пък ЕТ) не може да бъде заличена от Търговския регистър и продължава да бъде субект на търговския оборот с всички произтичащи от това последици – регистрации, пререгистрации, подаване на данъчни и други декларации и т.н. – независимо, че на практика може да не функционира. Това, че дадено търговско дружество не извършва дейност съвсем не означава, че задълженията му към трети лица, вкл. държавата и различните държавни органи, се погасяват и няма да се породят нови такива занапред. Докато при законосъобразно провеждане на производство по ликвидация на ЕООД, ООД, АД, ЕТ или друго търговско дружество съответната фирма се прекратява, заличава се в търговския регистър и престава да съществува като субект на търговското право. Ликвидация на ЕТ или ликвидация на ООД или друго търговско дружество може да бъде осъществена отчасти и „дистанционно“ – например ликвидация на фирма от София може да бъде вписана в Търговския регистър в Пловдив.

Процедурата по ликвидация на ЕООД, ООД и др. се провежда с основна цел закриване на фирма – т.е. да бъде прекратено едно търговско дружество и остатъчното му имущество разпределено. В сравнение с несъстоятелността, ликвидацията на фирми протича по-облекчено от практическа гледна точка, защото намесата на кредитори и съда в делата на търговеца е с много по-малък интензитет и обикновено се засилва в случай, че настъпят усложнения. В повечето случаи самият търговец, лично или чрез правоспособни лица – адвокати, счетоводители или други специалисти, урежда всички въпроси, свързани с ликвидацията на съответната фирма и прекратяване на дейността й и декларира определени обстоятелства пред надлежните органи. Производството по ликвидация на фирма отнема поне 6 месеца и обикновено продължителността му е до или около 1 година.

В практиката се правят опити за извършване на ликвидация на ООД, ЕООД и др. при наличие на предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност и респективно обявяване в несъстоятелност. Това поначало е забранено и има изрично изискване на Търговския закон дори при започнало производство по фирмена ликвидация незабавно да се премине към производство по несъстоятелност, ако са налице предпоставките за това. Или с други думи недопустимо е закриване на фирма – търговец да прекратява дружество и разпределя имуществото му – ако има кредитори, чиято неудовлетвореност сочи на несъстоятелност.

Служебната ликвидация на фирми е правен институт, особено актуален от началото на 2012 година. Законът за търговския регистър предвиждаше, че всички еднолични търговци и търговски дружества следва да се пререгистрират в Търговския регистър до края на 2011 година. Едноличните търговци, пропуснали да се пререгистрират в този срок, се считат за автоматично заличени, без необходимост от извършване на ликвидация на фирма. Търговските дружества обаче (ООД, АД и др.), които не са се пререгистрирали в този срок, се „замразяват“ – не се прекратяват, но нямат право да извършват търговска дейност. И за тях на практика има само един изход – ликвидация. Въпросът е дали тя ще е доброволна или служебна. До 2015 година непререгистрираните търговски дружества имат право да поискат доброволна ликвидация и заличаване, а ако не сторят това, най-късно през 2017 година фирмите ще бъдат служебно заличени. Доброволната ликвидация на фирма е особено препоръчителна, защото се инициира и провежда от самия търговец или негово доверено лице (напр. адвокат) и намесата на държавни органи е напълно минимизирана. Докато при служебната ликвидация процесът се ръководи от административни органи и последствията за търговеца могат да бъдат напълно непредвидими – напр. могат да бъдат наложени имуществени санкции, възложени големи разноски по служебната ликвидация и т.н. На същите рискове са изложени търговците и в случаите, в които доброволна ликвидация се води недостатъчно компетентно или от неквалифицирани лица. Във всички случаи възстановяване на дейността на непререгистрираните фирми е невъзможна. Едно от възможните решения за тези, които напр. имат фирми с имущество и дейност, е фирмите да бъдат ликвидирани, а имуществото от ликвидацията им да бъде прехвърлено върху ново търговско дружество, надлежно вписано в Търговския регистър.

Моля дайте своята оценка:

22 мнения по „Закриване на фирми (ООД, ЕООД, АД, ЕТ) – процедура по ликвидация на фирма

  1. Здравейте,
    През 2008г регистрирахме със съпруга ми ООД.До този момент нямаме нисаква дейност и искаме да го заличим.Подавали сме всяка година нулева декларация.Моля за съвет и съдействие

    • Здравейте, в този случай следва да се пристъпи към ликвидация, която обикновено отнема 7-8 месеца и след края на която фирмата се заличава в ТР.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *