Наследяване на дружествен дял в ООД / ЕООД

Време за прочитане : < 1 минута

Наследяването на дружествен дял в ЕООД или ООД (капиталово търговско дружество) е една съвсем нелека задача и причината за това се корени в българският законодател, който е посветил на темата една единствена разпоредба в българския Търговски закон, която е пределно обща и не формулира никакви процедурни правила. Последните се съдържат в съдебната практика на българските съдилища, която практика, отново за съжаление, съвсем не е еднородна. И в крайна сметка всичко пада на плещите на наследниците, чийто наследодател е починал или на адвокат, който те са ангажирали, за да изчисти всички проблеми по наследяването на дружествените дялове.

Единственият безспорен факт, който се приема еднозначно от всички съдилища в България, е, че се наследяването на дружествен дял включва 2 момента:

1. Наследяване на имущественото право на дял от капитала на дружеството, което възниква автоматично, едновременно с приемането на наследството от наследниците и

2. Наследяване на членственото право в дружеството, което не настъпва по право, а е свързано с доста усложнени процедури, които трябва да се проведат преди наследниците да могат да бъдат вписани в Търговския регистър като съдружници. Всъщност членственото право не се наследява, а се придобива от наследниците.

Или казано с прости думи – всеки наследник по закон има право да претендира да му бъде изплатено парично обезщетение, равняващо се на наследявания дял. А какъв е размерът на обезщетението е въпрос, който може да бъде интерпретиран по много начини, вкл. с недобросъвестни практики от счетоводно естество с оглед намаляне на полагащото се на наследниците справедливо обезщетение. Особено ако става дума за немалко предприятие, намесата на опитен адвокат може значително да увеличи размера на полагащото се на наследниците обезщетение или да пресече всички опити за изкуствено занижаване.

Както вече стана ясно, встъпване като съдружник в самото дружество е доста по-трудна задача, а понякога и на практика непостижима – в зависимост от уговорките, които съдружниците са постигнали помежду си.

Моля дайте своята оценка:

2 thoughts on “Наследяване на дружествен дял в ООД / ЕООД

  1. Здравейте,имам следния въпрос-преди смърта си,баща ми имаше фирма-ООД заедно с двете ми сестри като съдружници.Той имаше 36 дяла,беше и управител и съответно двете ми сестри имат по 32 дяла.Баща ми има и съпруга.Можете ли да ми кажете ,как се изчислява какви проценти от общия капитал на дружеството ще наследя аз като един от неговите наследници и не съм съдружник в дружеството?Ако примерно предположим ,че общия чист капитал на дружеството е 100 000 лв. ?

    • Здравейте, при 1 преживял съпруг, 3 деца и липса на завещание, всеки от наследниците получава равен дял (25%). Моля обаче да обърнете внимание, че Вие наследявате част от имуществена маса, а не членствено правоотношение – т.е. Вие не ставате автоматично съдружник в дружеството, а единствено, ако бъдете приет за съдружник от настоящите съдружници. Ако не бъдете приет за съдружник, имате право на имуществена претенция, съответстваща на Вашия дял от наследството. И на последно място следва да имате предвид, че „имуществената маса“ е много разтегливо понятие и обикновено настоящи съдружници използват всевъзможни похвати, за да занижат оценката на имуществото, което следва да получи наследникът на починалия съдружник. Затова е препоръчително използването на услугите на опитен адвокат, който да парира всякакви такива опити.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *