Прокурист по договор за управление на търговско дружество

Време за прочитане : < 1 минута

Прокурист съгласно чл. 21 от ТЗ е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Прокуристът е търговски управител и има сходни права с правата на управител на търговско дружество. Възможно е назначаването на двама или повече прокуристи едновременно.

Прокуристът няма право да преупълномощава със своите права по закон (може да преупълномощава само досежно конкретни действия). Няма право и да извършва отчуждителни или обременителни сделки с недвижими имоти, собственост на дружеството. Това обаче може да бъде променено по изричната воля на страните.

При назначаване на прокурист се сключва договор за търговско управление. Договорът, както и други необходими документи, се заверяват пред нотариус и се вписват в Търговския регистър. С прокурист е възможно сключването като на граждански договор, така и на трудов договор. Препоръчително е поне преглеждането и одобряването му от опитен адвокат по търговско право предвид тежките последици за търговското дружество, които могат да настъпят, в случай че отношенията между търговец и прокурист се развият различно от първоначалните намерения.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *