Търговски регистър – SMS известяване, проблемите остават

Време за прочитане : 2 мин.

Търговският регистър въведе услуга за SMS известяване. Но проблемът с кражбата на фирми най-вероятно няма да бъде решен. Но не заради естеството на самата услуга, която е напълно в интерес на собствениците, а заради широкото разпространение, което тя най-вероятно НЯМА да получи в сегашния си вид. Услугата е напълно полезна и изцяло в интерес на собствениците. Но за съжаление, ако не почти всички, то поне мнозинството от фирмите в България вероятно няма да се възползват от предимствата на тази услуга, предлагана от Търговския регистър.

Основната причина за това е от бюрократичен характер, а именно, че SMS услугата е уредена като напълно отделна процедура, която изисква допълнителна онлайн регистрация. Не може например едновременно с регистрацията на дадена фирма в Търговския регистър услугата да бъде активирана. Трябва първо регистрацията на фирмата да бъде вписана в ТР, а едва след това собственикът на фирмата може да активира и SMS услугата (или ако последната е била активирана преди това да прави промени в параметрите й).

Към горното може да бъде добавено и това, че услугата се активира за период от 2 години, което означава, че на всеки 2 години трябва да бъде подновявана – което води до допълнителни разходи и бюрократични усложнения за бизнеса. Вероятно ще има бизнесмени, които ще ползват услугата за 2 години и след като видят, че няма резултат (не са получили нито 1 SMS от Търговския регистър, тъй като никой не е направил опит за кражба на фирмата им) – просто няма да подновят услугата.

На следващо място може да се отбележи и това, че услугата не е безплатна и няма опция за имейл известяване. Вярно е, че 6 лева, колкото струва SMS известяването от ТР, изобщо не са голяма сума, особено за който и да е бизнесмен, но със сигурност услугата щеше да е по-масова, ако имаше и опция за безплатно известяване чрез имейл. А комбинация между едновременно SMS и имейл известяване със сигурност би направило услугата по-сигурна и ефективна.

На фона на прекалено големия брой от 500 SMS съобщения, включени в пакета, контрастира ограничението от максимум 10 фирми, които могат да бъдат включени и проследявани в рамките на една регистрация. Вярно е, че пренебрежимо малко са българските бизнесмени, които имат повече от 10 фирми, но това ограничение е в ущърб на специалисти, които се грижат да делата на търговците, напр. фирмени адвокати. Последните могат да следят ежедневно фирмения статус на обслужваните от тях бизнес клиенти и без помощта на SMS услугата – и поради това ограничението от 10 фирми може да откаже дори професионалистите да ползват иначе полезната услуга на Търговския регистър.

Ако към всичко това добавим и психологическата нагласа на средностатистическия българин, в т.ч. и български бизнесмен, в стил „Това едва ли точно на мен ще се случи“ и „Дано не се случва, а пък ако се случи тогава ще му мислим“ – това още повече намаля шансовете за широкото разпространение на услугата. Ако може да се направи аналогия със здравеопазването – мнозина българи имат лошия навик да неглижират профилактиката и превенцията на заболяванията – въпреки че са с ясното съзнание, че ще им коства многократно повече усилия и средства, ако трябва впоследствие да лекуват заболяването.

В заключение: поначало много полезната SMS услуга, предлагана от Търговския регистър би могла да получи изключително масово разпространение при едва 2 и то много лесно изпълними условия. Първото е услугата да бъде инкорпорирана във всички стандартизирани фирмени образци, които се подават в ТР. Например в бланката за регистрация на нова фирма да бъде добавено ново поле от 2 реда, в което собственикът на фирмата да отбележи с Х дали желае да бъде известяван за промени по партидата на търговското дружество, а на втория ред да въведе данните за телефонния номер или имейл, на който да бъдат получавани известията. Второто условие за масовизация на услугата е да се въведе известяването не само чрез SMS съобщение, но и безплатно по имейл. Или да се заплащат еднократно няколко лева, но да няма изискване за подновяване на услугата на всеки 2 години. Ако са налице тези 2 условия, вероятно единствените бизнесмени, които ще откажат известяване при промени, отразени по партидите на фирмите им в ТР, ще са тези, които не работят с компютър или не ползват интернет.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *