Фирмено заличаване при пропусната пререгистрация

Време за прочитане : < 1 минута

Пререгистрацията на фирми следваше по закон вече да е напълно приключила към 2012. А фирмите, които не бяха пререгистрирани, следваше да бъдат служебно ликвидирани в производство по ликвидация със служебно назначен ликвидатор. Законодателят обаче вероятно прецени, че производството по служебна ликвидация ще погълне значителни държавни средства и затова временно се отказа от тези си намерения като удължи срока за пререгистрация. Това обаче очевидно не даде резултат и беше уреден нов и уникален за българското право подход.

Съгласно последната редакция на Закона за търговския регистър (ЗТР) фирмите, които не се пререгистрират до края на 2011 година ще бъдат „замразени“ – т.е. хем няма да бъдат ликвидирани и прекратени, хем обаче няма да извършват търговска дейност. Параграф 5 от ЗТР е категоричен, че „Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, се прекратява на 1 януари 2012 г. Търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1, нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31 декември 2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни. Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари 2012 г. могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци.”.

При това положение за непререгистрираните до края на 2011 фирми има само един изход (изключая несъстоятелност) – ликвидация. Ликвидацията може да бъде доброволна, по инициатива на фирмата, или служебна. Едва след 31 януари 2017 обаче агенцията служебно заличава търговските дружества и кооперациите за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация. Поне до 2015 собствениците на фирми имат време да извършат доброволна ликвидация.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *