Документарен акредитив по ТЗ – същност и видове акредитиви

Време за прочитане : < 1 минута

Акредитивът е уреден в българския Търговски закон (ТЗ) и представлява споразумение между банка и неин клиент, по силата на което клиентът нарежда, а банката се задължава (срещу съответното възнаграждение) да извърши плащане в полза на трето лице, ако са спазени предварително уговорени условия.

Има различни видове акредитиви, основните от които са – отменяем и неотменяем, срочен и безсрочен, делим и неделим, стендбай, със зелена или червена клауза и др.

След споразумението с клиента си, банката прави едностранно волеизявление, по силата на което се задължава да плати на посоченото в акредитива лице посочената в акредитива сума при посочените в акредитива условия. В зависимост от конкретния вид акредитив, наредителят на съответния акредитив може да получи до 100% гаранция, че плащане ще бъде извършено само ако поставените от него условия бъдат спазени (напр. едва след като получи договорената стока и тя отговаря на определено качество).

Акредитивът е изключително популярен международната търговия, тъй като гарантира в максимална степен интересите на страните по даден сделка. Именно тази му характеристика го прави все по-популярен и в България. Препоръчително е при оформянето на акредитив да се ползват услугите на адвокат по търговско право с оглед недопускане на отклонения от целения резултат.

Моля дайте своята оценка:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *