Отпадане на поръчителство – възможности, вкл. за отказ или смяна на поръчител

Статиите в блога изразяват мнението на автора и не са правен съвет. С адв. Трифонов може да се свържете чрез формата за запитване или на ☎0878358643

Време за прочитане : 2 минути
 

Отпадане на поръчителство е възможно, ако Вие сте поръчител (солидарен длъжник) по банков кредит (фирмен или на физическо лице), по който банков кредит има подписано от кредитополучателя, но не и от Вас, допълнително споразумение (анекс) – тогава Вашата отговорност (отговорността на недописалите допълнителното споразумение поръчители) отпада. Напълно и изцяло. И се „отървавате“ завинаги – поне до подписването на нов анекс от Ваша страна. Дори да има подписани един, два или сто допълнителни анекса от поръчителите, ако последният анекс не носи подписите на поръчителите – да, отговорността отново отпада и се носи само от кредитополучателя (и евентуално от някой от поръчителите, които са подписали допълнителни споразумения).

Друга възможност за отпадане на поръчителство е възможна при настъпване на предсрочна изискуемост на банков кредит, когато длъжникът задължително трябва да бъде уведомен писмено за това, дори и това да произтича пряко от договора. Ако по този кредит обаче има поръчител, той също трябва да бъде уведомен за изискуемостта. В противен случай банката няма да може например, да си извади изпълнителен лист срещу поръчителя за задължението на длъжника. Самото подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение и на изпълнителен лист не се счита за уведомяване, защото то е адресирано до съда, а не до длъжника и/или до поръчителя.

Мнозина добросъвестни поръчители си задават въпроса „Как да се отърва от поръчителство?“ след като са били подведени да поръчителстват от недобросъвестен кредитополучател, който не погасява задълженията си. Следва обаче да се има предвид, че по закон поръчителството и респ. задълженията на поръчителя могат да отпаднат само в 4 случая:

1 – Длъжникът погаси задълженията си. Ако преди окончателното погасяване на дълга поръчителят е платил нещо вместо длъжника (частично плащане), той има право на иск по следващата точка.

2 – Поръчителят плати задълженията на длъжника, за чийто дълг се е задължил. Независимо дали задълженията са платени изцяло или частично от поръчителя, последният има право на съдебен иск срещу длъжника за връщане на всичко платено, предвид това, че поръчителят е платил не собствен, а чужд дълг. Шансовете за спечелване на такова дело са огромни, а често това може да бъде сторено в изключително бързи срокове (няколко седмици или месеца) по реда на заповедното производство.

3 – Кредиторът (напр. банка) сам освободи поръчителя от отговорност – напр. при анекс за прекратяване на договор за поръчителство, смяна на поръчител по кредит и т.н. Мнението и действията на длъжника (освен при пълно погасяване на дълга, когато поръчителството отпада) нямат абсолютно никакво значение. Практиката сочи, че никой кредитор не иска доброволно да се лиши от една допълнителна гаранция за плащането на дълга и затова тази възможност е чисто теоретична. Едностранен отказ от поръчителство от страна на поръчителя е недопустим.

4 – При „погрешни“ от правна гледна точка действия от страна на кредитора, напр. описаните в първия абзац по-горе, несъблюдаване на давностни срокове и изтекло поръчителство и т.н. За да бъдат установени такива следва да бъде внимателно изследван целият казус, в който е замесен поръчител – какви договори и допълнителни споразумения са били сключвани (вкл. само от длъжника, без участието на поръчителя), какви плащания са били извършвани, какви покани и съдебни действия са били предприемани и т.н. Съществува възможност поръчителят да бъде освободен от отговорност по съглашение между длъжника и кредитодателя. Може да е било уговорено дори някакво условие, при настъпването на което отговорността на поръчителя да отпадне. В тези случаи съгласието и подписа на поръчителя не се изискват.

Моля дайте своята оценка:

72 thoughts on “Отпадане на поръчителство – възможности, вкл. за отказ или смяна на поръчител

  1. Здравейте адв Трифонов Всичко прочетох тук от вашите коментари и те до някъде ми дадоха някаква насока Искам да отбележа че се интересувам от всичко що излезе от ваше име тук в интернет Много точни и ясни отговори Но да си дойдем на темата Поръчител от 01 04 2011г до 01 04 2017 г Г_жата не плаща с години 2016г есента го научавам когато започна телефонния тормоз от колекторската фирма За нея разбрах 2017г когато видях спорозомение м/у нея и длъжника за разсрочване на парично задължение С погасителен план от 04 25 2017г до 04 05 2018г Там тя признава задължението Естествено пак не плаща Платила е 3 вноски само Фирмата на свой ред пак ме погва Три пъти вече ми заявиха че сме осъдени Слава богу до днес нищо Дайте съвет Как го тълкувате А аз на свой ред какво да направя С важение и Благодаря

    • Здравейте, добре е първо да проучите изпълнителния лист, който вероятно е бил издаден – дали и Вие фигурирате в него, освен длъжника. Ако и Вие фигурирате в него, тогава е добре да се проучи пълната документация, за да може да Ви бъде даден точен съвет.

  2. Здравейте, бях ви писала миналата седмица, но не разбрах дали сте го получили,за това ще питам пак.. Кога има допълнителни споразумения между кредитора и кредитополучателя без участието на поръчителя, сигурно ли е отпадането на отговорността на поръчителя към кредита, защото от банката ни казват ,че това не важи ако няма промяна на срока на кредита..??Благодаря..

    • Здравейте, вероятно от банката се опитват да Ви заблудят предвид това, че по закон няма изключения, вкл. ако срокът не се променя, от горецитираното правило за отпадане на отговорността.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *