Адвокат Трифонов

Време за прочитане : < 1 мин.

Адвокат в София и Пловдив

Адв. Трифонов е завършил пловдивската Английска гимназия и се дипломира като магистър по право през 2003 година. Оттогава е член на пловдивската Адвокатска колегия и без прекъсване упражнява професията. Бидейки опитен юрист с над 15 години адвокатски стаж, той има пълна юридическа правоспособност, вкл. за явяване пред ВКС и ВАС. Адвокат Трифонов владее много добър английски език, за което има издаден сертификат от University of Cambridge, който се признава от водещи асоциации на юристи по света.

В практиката си адв. Емил Трифонов е представлявал както корпоративни, така и индивидуални клиенти и има добър поглед върху силните и слабите места и на двете страни. Той е основател на адвокатска кантора „Трифонов“, която представлява клиенти в различни сфери на правото, предимно в различните клонове на търговското и гражданското право.

В случай, че Ви е необходим доверен професионалист или компетентно правно обслужване, адв. Е. Трифонов може да представлява правата и законните Ви интереси пред който и да е съд по различни видове граждански, търговски, семейно-наследствени, изпълнителни дела; по вещни, облигационни и застрахователни искове; пред друг орган или които и да е трети лица, оказвайки Ви извънпроцесуално съдействие, вкл. по нотариални и др. охранителни производства. Предлага индивидуално и корпоративно представителство, както и абонаментно правно обслужване. Адв. Трифонов работи предимно в районите на София и Пловдив, както и в областите, попадащи под юрисдикцията на Пловдивския и Софийския апелативен съд.

Моля дайте своята оценка:

32 thoughts on “Адвокат Трифонов

 1. Здравейте,
  Във връзка с придобиването на българско гражданство от чуждестранен гражданин (арменец) чрез покупка надържавни ценни книжа има два варианта, както сте посочили във ваша статия на сайта. В случай,че се избере варианта, при който се инвестира 2млн лв,то може да се приложи ускорена процедура запридобиване. Моля за повече детайли какво включва тя – изисквания (например полагне на изпит по бълг език,отказ от първото гражданство), валидност на гражданството, ако има, разбира се. Колко време отнема този вариант? При необходимост ще се направи и консултация с вас.
  Предварително благодаря.

  • Здравейте, при придобиване на българско гражданство чрез покупка на държавни ценни книжа:
   1. Няма изискване за владеене на български език и съответно няма изпит по език
   2. Кандидатът не е нужно да се откаже от основното си гражданство

   Като цяло изискванията към кандидатите са сведени до минимум, необходимо е кандидатът да има чисто криминално минало, което се удостоверява със свидетелство за съдимост, както и да е ясен произходът на средствата, които се използват за закупуване на ДЦК. При кандидастване за гражданство се правят и някои медицински тестове, тъй като има ограничения за кандидати, болни от заразни боести като спин и пр. Цялата процедура трае около две години и половина, но инвестицията трябва да се поддръжа и две години след получаване на гражданство.

 2. Здравейте г-н Трифонов,

  Във връзка с неизплатени 4 заплати от страна на работодателя ми кой чл. от ГПК е по-удачно да използвам – 410 или 417?
  Какво бихте ме посъветвали Вие.

  Благодаря предварително.

  • Здравейте, ако имате точен размер на дължимите възнагражденията (изчислени от Вас, от адвокат, от счетоводител или от трето лице), тогава може да използвате процедурата по чл. 410, а ако нямате трябва да водите исково дело, по което вещо лице да изчисли точния дължим размер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.